top of page

סכמה תרפיה, גישה לטיפול אינדיבידואלי וזוגי

Girl in Therapy

טיפול יעיל ביותר על פי ממצאים מחקריים

סכמה תרפיה היא גישה שאני עובדת על פיה ומוצאת אותה כיעילה מאד. טיפול לפי גישת סכמה תרפיה פותח ע"י ג'פרי יאנג בארה"ב. מטרתו לטפל בקשיים אינדיבידואלים או זוגיים על רקע רגשי. הטיפול משלב מודלים קוגניטיבים, התנהגותיים וממוקדי רגש.

מהי סכמה? תבנית שמאפיינת את האדם במישור ההתנהגותי, הרגשי והקוגניטיבי שלו, אלו משקפיים אשר האדם רואה דרכם את העולם באופן הייחודי לו, וגורם לו לקשיים במישורים אישיים ובמערכות היחסים שלו.

הסכמה התפתחה במהלך הילדות והנעורים כאשר צרכי הבסיס לא סופקו. היא משפיעה על החיים והופכת את התיפקוד ללקוי. למשל סכמה של פגימות ובושה או פגיעות לאסונות וחולי. (חרדות)

תפקיד המטפל לזהות את הסכמה הדומיננטית, לעזור למטופל לשנות ולהגמיש את הסכמות הבלתי מסתגלות , לסייע למטופל לקבל מענה לצרכים הרגשיים הבסיסיים שלו.

ממצאים מחקריים:  מראים על שיעורי הצלחה גבוהים לפי גישת ה SFT Schema Focus Therapy

bottom of page