top of page

טיפול משפחתי

Image by Tyler Nix

אני מטפלת בגישות מערכתיות וממוקדות רגש בקונפליקטים משפחתיים.

  • בין הורים לילדים

  • בין ילדים להוריהם הבוגרים.

 

גם במשפחה נוצר אותו מעגל שלילי שאנחנו מזהים בין בני הזוג, על ידי התבוננות, הבנה של אותו מעגל שלילי , ניתן להימנע מהאינטראקציות השליליות.

לעתים קרובות קושי הנוצר אצל מישהו מבני המשפחה, הוא סימפטום למערכת יחסים לקויה בתוך המשפחה, למשל קונפליקט אם-בת עלול לגרום לקשיים או התנהגות בעייתית של הבת.

כאשר יש שינוי במערכת הגומלין במשפחה, יכולה להיות הקלה בסימפטום של אחד מבני המשפחה.

בטיפול משפחתי, לא בהכרח חייבת להגיע כל המשפחה לפגישה, יש אפשרות לפגישות עם אחדים מבני המשפחה, כמו אם-בת. או אב-בן . טיפול משפחתי לאחרונה מאוד נפוץ, כאשר מתגלעים קונפליקטים בין ילדים בוגרים (הנמצאים מחוץ לבית ובעלי משפחות משלהם) לבין הוריהם המבוגרים.

bottom of page